Netwerk NV

Afvalverzameling in de meest ruime zin van het woord
Netwerk NV verzorgt uw afvalinzameling in de meest ruime zin van het woord, daarnaast richten wij ons tevens op een diversiteit aan reinigingsactiviteiten. Gedacht kan worden aan het ledigen van vetputten, septictanks en straatkolken. Tot slot richten wij ons op het beheersen van plaagdieren voor u als bedrijf, maar tevens voor particulieren. Ons team staat voor u klaar en met onze jarenlange ervaring in de branche en onze transparante werkwijze zit hier de grootste toegevoegde waarde voor onze klanten. Netwerk NV garandeert in al haar diensten een verantwoorde en duurzame aanpak.

Duurzaam ondernemen
Netwerk NV streeft er naar om zoveel mogelijk afval om te zetten naar grondstoffen. Onze ervaring leert dat er veel herbruikbare grondstoffen in restafval zitten. Om deze reden halen wij bij ondernemingen de afvalstroom GrondStoffenMix (GSM) op. In deze stroom mag droog en schoon afval, zoals bijvoorbeeld plastic, hout, papier, kleine stukken metaal en kunststof verpakkingen. Door middel van de GSM container zamelen wij geen restafval in, maar herbruikbare grondstoffen. Het inzamelen van GrondStoffenMix vraagt vanuit u en/of uw personeel weinig tot geen extra inspanning

Branche: Afvalverwerking & Plaagdiermanagement 

Netwerk NV

Adrie van Wingerden

’s Gravendeelsedijk 10
3316 CA Dordrecht

Postbus 594    
3300 AN Dordrecht    

© OVP Papendrecht 2021

Delen

ONDERNEMERSVERENIGING

PAPENDRECHT