Hak kraanverhuur en grondverzet BV

Hak Kraanverhuur en Grondverzet B.V. 
De besloten vennootschap HAK B.V. is op de Nederlandse markt actief op de gebieden GWW en bodemsanering. De bedrijfsprocessen van HAK B.V. worden uitgevoerd volgens de lokaal geldende wetgeving betreffende arbeidsomstandigheden en milieu.

HAK B.V. is een zelfstandig bedrijf en maakt geen deel uit van een moederorganisatie die nog andere activiteiten uitvoert. HAK B.V. streeft ernaar om in de markt van GWW en bodemsaneringsbedrijven een toonaangevende rol te blijven vervullen. Daarvoor is het noodzakelijk dat voortdurend wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld door de klanten. Door deze eisen waar mogelijk te overtreffen en te werken aan continue verbetering van de bedrijfsvoering, kan de tevredenheid van klanten over de dienstverlening van HAK B.V. verder toenemen.

Onze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het realiseren van: ontwerpen, calculeren en visualiseren. Wij voeren onze activiteiten uit in: amoveren, saneren, recyclen, bouw en woonrijp maken, beschoeiing en damwand, bedrijfsterreinen, oeververdedigingen en specialistische grondwerken. Dit alles kan enkel worden gerealiseerd doordat we beschikken over een gekwalificeerd personeelsbestand met vakbekwame eigenschappen.

Onze doelstelling is om slimmer en innovatiever te zijn. Door de combinatie van modern materieel en vakkundig personeel heeft HAK B.V. zijn bestaansrecht. Onze opdrachtgever zijn provincies, gemeenten, waterschappen, industrieën en bedrijven. Wij voeren opdrachten uit in een grote diversiteit van contractvormen. Al dan niet aangeleverd door opdrachtgever of in nauwe samenwerking met de klant ontworpen. Hierbij brengt een team van personeel haar expertise in om tot een vakkundig en gedegen ontwerp te komen wat wordt uitgevoerd in een gebalanceerde prijs kwaliteit verhouding. Snel, vakkundig en zonder verrassingen achteraf. Want afspraak is afspraak bij HAK B.V.

Hak Kraanverhuur en Grondverzet B.V.

Piet Hak

Ketelweg 45
3356 LP Papendrecht

© OVP Papendrecht 2021

Delen

ONDERNEMERSVERENIGING

PAPENDRECHT