PrivacyverklRING

Ondernemersvereniging Papendrecht, gevestigd te Papendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Papendrecht
telefoonnummer voorzitter 078-8907289
www.ovp-papendrecht.nl 

  • Persoonsgegevens die wij verwerken
    Persoonsgegevens die wij verwerken Ondernemersvereniging Papendrecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
    – Voor- en achternaam – Geslacht – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@ovp-papendrecht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ondernemersvereniging Papendrecht verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
– Ondernemersvereniging Papendrecht analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ondernemersvereniging Papendrecht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ondernemersvereniging Papendrecht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Ondernemersvereniging Papendrecht bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen. Wij hanteren een bewaartermijntermijn van twee jaar na einde lidmaatschap voor de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Delen van persoonsgegevens met derden Ondernemersvereniging Papendrecht verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als OVP maken wij gebruik van Mailchimp voor het verzenden van onze mailingen. Als lid stem je in met het gebruik hiervan. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Ondernemersvereniging Papendrecht gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen   Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ondernemersvereniging Papendrecht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, de door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@ovp-papendrecht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ondernemersvereniging Papendrecht wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  Ondernemersvereniging Papendrecht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris of via secretaris@ovp-papendrecht.nl. 

Redenen om lid te worden

  • Delen van kennis, ervaring en contacten met de andere leden.
  • Contacten leggen met ondernemingsverenigingen in de Drechtsteden tijdens de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst.
  • Goede vertegenwoordiging bij de gemeente, Kamer van Koophandel en andere organisaties.
  • Gezelligheid tijdens en buiten de bijeenkomsten, een mooie vergroting van je netwerk.

Contact

Heb je een vraag, wil je graag kennismaken, lid worden of meer informatie? Vul dan het formulier in.

Met specifieke vragen kun je contact opnemen met:
Secretaris Cathy Hoekstra via secretaris@ovp-papendrecht.nl of relatiemanager Roy Hoornweg via roy@heerlijkheidpapendrecht.nl

JA, ik word lid of ik wil graag meer informatie/kennismaken

© OVP Papendrecht 2021

Delen

ONDERNEMERSVERENIGING

PAPENDRECHT