De afgelopen periode hebben veel lokale ondernemers het zwaar gehad. Ondernemers werden geconfronteerd met een sterk gedaalde omzet of werden zelfs gedwongen hun onderneming (tijdelijk) te sluiten. Nu de beperkende maatregelen van de Coronacrisis stapsgewijs worden afgebouwd, kijkt Papendrecht vooruit. Het college van Papendrecht trekt daarom extra geld uit voor ondernemers en bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis om ze een steun in de rug geven.

Elke gemeente in Nederland heeft van het Rijk een compensatiebedrag ontvangen om het verlies aan inkomsten door de crisismaatregelen te compenseren. Het college vindt het belangrijk om niet alleen te compenseren, maar ook te investeren in de lokale economie. Een deel van het compensatiebedrag zal worden ingezet voor de versterking van het lokale ondernemerschap. Samenwerking, kennisdeling en investeren in het (toekomstige) ondernemerschap is hierbij de leidraad. Natuurlijk heeft elke ondernemer een beroep kunnen doen op de financiële  ondersteuningsregelingen. Deze regelingen zijn vooral ontwikkeld om de vaste lasten tijdens de crisismaatregelen te verlagen en zoveel mogelijk de werkgelegenheid te behouden.

De Papendrechtse stimuleringsregelingen zijn vooral bedoeld om het lokale ondernemerschap te ondersteunen bij het herontwikkelen en/of weer opstarten van hun bedrijfsvoering. Ook de onderlinge samenwerking in de bestaande ondernemersverenigingen en de hiermee samenhangende kennisuitwisseling kan versterkt worden met deze stimuleringsregelingen. Het is niet bedoeld voor ondernemingen die vrijwel geen last van de crisis hebben gehad. Deze ondernemingen zijn prima in staat om hun succesvolle bedrijfsvoering te continueren. De essentie van het pakket steunregelingen ligt dus in het faciliteren van een sterker ondernemerschap en samenwerking en niet direct in het ondersteunen van ondernemers die geleden hebben onder de crisis.

Lees hier de regelingen, die voor u van toepassing kunnen zijn.

© OVP Papendrecht 2021

Delen

ONDERNEMERSVERENIGING

PAPENDRECHT