Belang campagne Orange the World

Huiselijk geweld,  kindermishandeling en intimidatie zijn - ook in Nederland - nog steeds een groot probleem met een grote en langdurige impact voor de mensen die het meemaken. 

Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in deze cijfers.  Uit Europees onderzoek van European Union Agency for Fundamental Rights blijkt namelijk dat in Nederland 45% van alle vrouwen fysiek en/ of seksueel geweld meemaakt en 73% seksuele intimidatie.

Invulling campagne

We slaan de handen ineen met Veilig Thuis, Sterk Papendrecht en Suppord om het thema bespreekbaar te maken, te laten zien dat iedereen iets kan doen en inwoners bekend te maken met  (lokale) mogelijkheden voor een luisterend oor, advies of hulp.  

Donderdag 18 november
Oranje handjes spuiten op 4 winkelcentra
Meent, Westpolder, Wilgendonk en Oostpolder

22 november t/m 3 december:
Gobo spot aan gemeentehuis met oranje handje en tekst: STOP GEWELD

Donderdag 25 november
Uitdelen kaarsen + kaartjes 4 winkelcentra
Meent, Westpolder, Wilgendonk en Oostpolder

27 november 2021 extern
Safety & Selfdefense open huis

© OVP Papendrecht 2021

Delen

ONDERNEMERSVERENIGING

PAPENDRECHT