Een brandveilige alv

Brandweerkazerne Papendrecht woensdag 6 maart

De Algemene Ledenvergadering is altijd een dingetje, een moetje zogezegd, maar de ondernemersvereniging had dit jaar wel iets heel bijzonders in petto. In de 'nieuwe' Brandweerkazerne Papendrecht, die alweer 2 jaar in gebruik is, mocht de OVP haar vergadering organiseren. 

20240306 ALV en brandweer  25

Na het bespreken van het financiele verslag werd het afgelopen jubileumjaar besproken aan de hand van vele foto's. Zo ook de belangen die het bestuur heeft behartigd voor jullie als ondernemer en hoe we onze inzet tonen bij de Federatie Bijeenkomsten.
Tevens heeft de OVP iets nieuws geïntroduceerd. Het is nu mogelijk om Businesspartner te worden van de OVP met  bijkomende voordelen, voor meer informatie bel of mail Roy Hoornweg. Er werd gelijk positief gereageerd en we kunnen melden dat Rook van Dalen van Rovanda onze eerste officiële Businesspartner is.
Daarnaast zijn de vacatures voor een nieuwe Voorzitter en Penningmeester ter sprake gekomen. Peter Deege heeft er ruim 10 jaar als voorzitter op zitten en omdat er nog geen nieuwe gegadigden zijn heeft hij toegezegd nog minimaal 1 tot 2 jaar als voorzitter aan te blijven. Gegadigden voor de functie van Penningmeester of in de toekomst Voorzitter kunnen zich melden bij Peter Deege. 

Na de rondvraag zat de ALV erop en mochten we genieten van een indrukwekkende presentatie en de gastvrijheid van Johan den Hertog, commandant van de onbemande post in Papendrecht. Hierbij plaatste hij ook de oproep om medewerkers de ruimte te geven zich als vrijwilliger bij de brandweer in te kunnen zetten. De interesse voor de activiteiten van de brandweer was hoog en er werden veel vragen gesteld. Het eten werd ondertussen klaar gezet en terwijl er genoten werd van een hapje en een drankje, werden de verschillende brandweerwagens opengesteld en voelde menigeen zich weer heel even dat klein jongetje of meisje die opkeek naar de stoere brandweerman en nu zelf in de wagen mocht plaatsnemen.

Kortom, het was een geslaagde middag!

Foto's Wilma Helder, Helder[e] Fotografie. 

© OVP Papendrecht 2021

Delen

ONDERNEMERSVERENIGING

PAPENDRECHT