Wij maken het leuk

Voor elke onderneming

Besturen OVP en contact overheid

Het bestuur is verantwoordelijk voor algemene beleid van de vereniging, het secretariaat en de financiën. Daarvoor vergadert zij gemiddeld 5 tot 6 keer per jaar. 

Naast het beleid worden ook contacten onderhouden met de gemeente (bedrijfscontactfunctionaris en wethouders), andere belangenbehartigers, Papendrechts middenstand en overige partijen. Elke drie maanden worden relevante onderwerpen besproken. Hierdoor kun je als ondernemer via de OVP jouw belangen op de agenda krijgen en laten we onze stem horen. Ook blijven we via dit overleg op de hoogte van infrastructurele werkzaamheden, beleidsplannen van de gemeente en regio zaken.


De OVP maakt onderdeel uit van Federatie van Samenwerkende ondernemersverenigingen Drechtsteden. Hierdoor worden we door samenwerking in de regio sterker. En worden de regiobelangen ook in Den Haag behartigt. Meer hierover kunnen je lezen op de website van de Federatie. Dit samenwerkingsverband organiseert ook jaarlijks een grote netwerkactiviteit voor alle aangesloten verenigingen.


Tijdens de ledenvergadering informeert het bestuur de leden over het beleid en welke acties zijn ondernomen. Tijdens de ledenvergadering is er ook altijd gelegenheid voor leden om suggesties in te brengen. Dat kan je natuurlijk tussentijds ook altijd via de secretaris doen.

Het bestuur

Peter Deege

Drechtsteden Accountants Adviseurs

Voorzitter

voorzitter@ovp-papendrecht.nl

Peter de Korte

De Korte Techniek

Penningmeester

penningmeester@ovp-papendrecht.nl

Redenen om lid te worden

  • Delen van kennis, ervaring en contacten met de andere leden.
  • Contacten leggen met ondernemingsverenigingen in de Drechtsteden tijdens de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst.
  • Goede vertegenwoordiging bij de gemeente, Kamer van Koophandel en andere organisaties.
  • Gezelligheid tijdens en buiten de bijeenkomsten, een mooie vergroting van je netwerk.

Contact

Heb je een vraag, wil je graag kennismaken, lid worden of meer informatie? Vul dan het formulier in.

Met specifieke vragen kun je contact opnemen met:
Secretaris Cathy Hoekstra via secretaris@ovp-papendrecht.nl of relatiemanager Roy Hoornweg via roy@heerlijkheidpapendrecht.nl

JA, ik word lid of ik wil graag meer informatie/kennismaken

© OVP Papendrecht 2021

Delen

ONDERNEMERSVERENIGING

PAPENDRECHT