Ledenvergadering 

20 maart 2019

OVP op bezoek bij “Leeuwenstein Security”,
of wel bij Lésec. Bij Lésec werden de leden 20 maart 2019 van harte welkom geheten voor de ALV met een volle agenda. Voorzitter Peter Deege nam allen mee in de belevenissen van afgelopen jaar. Bertijn de Ruijter en Niels Oldenburger, studenten van de Lagewaard gaven een toelichting op de door hen gehouden enquête onder de leden. Ook de jongelui was opgevallen dat OVP een gezellig club is. 

Na goede ervaringen met Stg Anders en de Bijenstichting werd ook dit jaar werd gestemd over een goed doel. Er kwamen goede bijdragen uit de zaal en zo waren er uiteindelijk vijf kandidaten. Stichting Dorpshoud komt als winnaar uit de bus. Arjan Korteland van de “Stichting Bijen” verzorgde een korte presentatie over wat zij o.a. met de sponsoring gedaan hebben. In de vergadering werd ook aandacht gevraagd voor een op te richten band en bijvoorbeeld het organiseren van een speeddate. Johan Rietveld heeft wederom goed op de centen van de vereniging gepast en rapporteerde over de financiën. Tijdens deze vergadering nam hij afscheid van zijn rol als penningmeester. Peter de Korte neemt het stukje van over. Twee aspirant leden verzorgden vervolgens nog een pitch.

Na de vergadering vertelden gastheren Jan Leeuwenstein en Erwin van Drimmelen enthousiast over het ontstaan van Lésec en de afzonderlijke tak Beveiliging en Telecom. Daarna kwamen de heerlijke geuren die het buffet verspreidde de zaal binnen. Het was nog lang gezellig bij Lésec voordat de laatste de deur uit ging.

© OVP Papendrecht 2021

Delen

ONDERNEMERSVERENIGING

PAPENDRECHT