Jubileumweekend 

22 en 23 september 2018

Terwijl de striemende regen de vestingmuren geselt giert de wind door de slotgracht. De vesting is die middag verlaten tijdens de voortrazende herfststorm. Wie niet buiten hoeft te zijn blijft binnen.

Een onfortuinlijke koddebeier die plichtsgetrouw op de vestingwal patrouilleert wrijft het water uit zijn ogen. Wie zijn de ongelukkigen die hij daar op de gracht ontwaart? Dicht opeengepakt op kleine bootjes ziet hij een merkwaardig gezelschap in gele flapperende gewaden met regenschermen boven hun hoofd. Hij herinnert zich nog de schetsen in het vestingmuseum over het gevangenentransport tijdens de Hoeksche en Kabeljauwse twisten. Hij weet echter zeker dat de kerkers in de vesting buiten gebruik zijn. Hij wendt het gelaat af en neemt zich opnieuw voor minder te gaan drinken. Zijn hallucinaties worden steeds levensechter de laatste tijd. Dit keer hoorde hij er zelfs lachende geluiden bij.

Die ochtend verzamelt een gezelschap zich in het restaurant van het Gooise dorpshotel. Zij worden hartelijk ontvangen door drie moederkloeken. Eigenlijk zijn het twee kloeken en één kloekje. Het lijkt wel een familie. Men begroet elkaar vriendschappelijk. Een serieuze bebrilde man wordt door iedereen wat plechtiger begroet. Wellicht is hij de leider van het gezelschap. Later spreekt hij nog stichtelijke woorden. Je kan zien dat de groepsleden vreemdelingen zijn in deze Gooise omgeving. Het streekgebonden kakkineuze past niet bij dit gezelschap. De groep straalt eerder een “niet lullen maar lachen en poetsen” mentaliteit uit. Gewend om zo nodig door te pakken. Alsof ze zelfs bij een onverhoopte bezetting door Fransozen of Spanjolen Naarden wel even zullen bevrijden.

Even later verlaat het gezelschap het dorpshotel. Na een hoognodige fietsles op de parkeerplaats vertrekken de fietsers in een uitgestrekt peloton onder leiding van het kleine kloekje richting Naarder meer. Ze worden daar ontvangen door een vriendelijke natuurliefhebber. Het blijkt een vogelspotter. herkenbaar aan de outfit, rechtstreeks uit de etalage van de ANWB. Zijn fashionstatement, de afritsbroek, kenmerkt zich door zijn vorm verhullende comfort. Zijn omgehangen verrekijker zorgt voor absolute geloofwaardigheid. Gelukkig noopt het weer niet tot afritsen. Met de omgehangen van verenigingswege verstrekte verrekijkertjes hoort de groep dat het aantal soorten vogels en vogelspotters niet voor elkaar onderdoen. Enthousiast vertelt hij over vogelsoorten die zich niet vertonen. Vermeldenswaard is wel dat het alleen daar voorkomende Kwinkelerende Kakkertje zich onderscheidt door een relatief grote snavel en rollende Gooise “r”. Verrijkt met deze informatie vertrekt de groep wandelend naar uitzichtpunt “De Muggenbult”. Een passende naam vanwege de door beten veroorzaakte bulten. De natuur is prachtig!

Na een lunch in het natuurliefhebberscafé blijken de door het peloton veroorzaakte files opgelost en vertrekt het gezelschap richting Naarden Vesting voor een rondvaart. De vaart heeft een winderig en regenachtig karakter maar biedt een duidelijk uitzicht op de, volgens de gidsen, dikke vestingmuren. De enkeling die ondanks de striemende regen naast het regenscherm omhoog durft te kijken ziet soms een eenzame veldwachter patrouilleren op de vestingmuur.

Verkwikt door kennis over natuur en historie komt het kleddernatte gezelschap tenslotte aan in een etablissement voor drank en verpozing. De doorstane ontberingen heeft de groep al dicht bij elkaar gebracht en dit wordt nog versterkt door de sociale cohesie bevorderende akoestiek van de lokaliteit. In groepjes, dicht bij elkaar voor de verstaanbaarheid, wordt het al heel snel erg gezellig. Die avond worden in dezelfde uitspanning de feestelijkheden voortgezet met spijs, drank en vertier waarmee het bestaansrecht van een ondernemersvereniging weer eens werkelijk betekenis krijgt. Het wordt een euforische avond met poppenkast en een zanger met glimmende schoenen, colbert en tanden. De schrijver van dit verslag stelt, geïnspireerd door zijn wervelende performance, voor dat ereleden en voormalige voorzitters voortaan tijdens jubilea verplicht worden glitterjasjes met bijpassende schoenen te dragen. Nadat Bacchus het gezelschap door de nacht heeft geholpen en na een rustig ontbijt opgeluisterd met passende woorden van de bebrilde leider leeft men nu al weer toe naar het volgende jubileum.

© OVP Papendrecht 2021

Delen

ONDERNEMERSVERENIGING

PAPENDRECHT