Hoogleraar: ‘Huidige maatregelen zijn economisch extreem schadelijk’ | Het Parool

11 januari 2021

Verlenging van de lockdown brengt de economie nog grotere schade toe, terwijl de effecten verwaarloosbaar zijn. Volgens hoogleraar economie Bas Jacobs is het tijd voor een nieuwe aanpak. ‘Het instrument van de lockdown is bot geworden.’

“De gevolgen van de huidige lockdown waren al erg negatief,” zegt Bas Jacobs. “Verlengen vergroot de problemen alleen maar. Hoe langer de maatregelen duren, des te groter de economische schade wordt.”

Met de verlenging komen volgens de hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit meer bedrijven in de problemen, raken meer mensen werkloos, krijgen zelfstandigen nog minder opdrachten, lopen leerlingen en studenten verdere onderwijsachterstanden op en groeit de sociale en psychische druk in de maatschappij. “Je mag hopen dat zulke gevolgen invloed hebben op het besluit dat het kabinet neemt.”

Wat weegt zwaarder?
Jacobs verwacht dat niet. “Het kabinet heeft geen duidelijke coronastrategie, anders dan het controleren van problemen in ziekenhuizen. Ik zou willen dat de overheid duidelijk maakt hoe ze de problemen in de zorg afzet tegen problemen in de economie, tegen ongelijke onderwijskansen, inbreuken op grondrechten en beperkingen van vrijheden van mensen om te handelen, te reizen, te sporten, te recreëren en sociale activiteiten te ontplooien.”

“Waar ligt de prioriteit, welke belangen wegen zwaarder dan andere? Welke afwegingen worden gemaakt en hoe worden die uitgelegd? Als het beheersen van problemen in de zorg de enige maatstaf is, zoals tot nu toe het geval lijkt, dan hebben al die andere zaken nul gewicht. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Jacobs is een van de 15 deskundigen achter Herstel NL, een recente oproep van economen, artsen en ondernemers voor een gebalanceerder coronabeleid. “In de politiek is een steeds exclusievere focus op de zorg ontstaan. Het kabinet lijkt zich vooral bezig te houden met logistieke kwesties – mondkapjes, testen, ic-capaciteit, vaccins – maar inhoudelijke afwegingen over de gevolgen van het coronabeleid worden niet gemaakt.”

“We zitten met jojobeleid: als het goed gaat in de zorg, verminderen we de maatregelen, gaat het slecht, dan knellen we economie en samenleving weer af. Dat is het slechtste van alle werelden. De huidige harde maatregelen en afwachten tot vaccins effect hebben – in de hoop dat we daarmee het virus onderdrukken – zijn economisch extreem schadelijk. Lockdowns maken dingen stuk waarvan we niet weten of die te repareren zijn.” 

Jacobs pleit voor gerichtere aanpak om de coronapandemie onder de duim te krijgen. “Een betere strategie is om kwetsbaren die grotere kans hebben om ziek te worden, meer te beschermen en niet-kwetsbaren meer vrijheid te gunnen en zo immuniteit op te bouwen. Stel winkels een paar uur exclusief open voor kwetsbaren. Of maak huisvesting elders mogelijk voor mensen die kleinbehuisd zijn en geïnfecteerd zijn geraakt, zodat ze niet hun hele gezin besmetten.”

Uit den boze
“Waarom niet met sneltesten scholen, restaurants en theaters openen? Dan kunnen we de samenleving veel sneller herstarten, met beperkte risico’s op de volksgezondheid. Het kabinet differentieert wel het beleid voor de toediening van vaccins: zorg­medewerkers en verpleeghuisbewoners eerst. Terecht. Maar als het om de economie gaat, lijkt differentiatie uit den boze.”

Jacobs ziet het verkiezingsspook boven het nieuwe kabinetsbesluit hangen. “De politiek lijkt bevreesd om met Italiaanse scenario’s te worden geassocieerd: beelden van ziekenhuizen die overstromen. Maar het is duidelijk dat het stilleggen van de economie steeds minder goed werkt. Het aantal besmettingen gaat niet significant omlaag terwijl deze lockdown strenger is dan tijdens de eerste piek. We zitten lang niet op belasting van de zorg zoals toen. Op de ic’s is de bezetting ongeveer 60 procent.”

“Dat betekent dat het lockdown­instrument steeds botter wordt. Moet je dan steeds hardere maatregelen nemen met steeds meer schade voor de economie en het maatschappelijk leven?”

Bron: Parool Herman Stil11 januari 2021, klick hier voor het originele bericht

© OVP Papendrecht 2021

Delen

ONDERNEMERSVERENIGING

PAPENDRECHT